tongsu

花间梦,梦间花。人生百年,如梦如幻。花开知缘至,花落知缘去。已得是缘,未得亦是缘。

一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。

评论